Radyolojide Kontrast Madde Kullanımı

Kodu / Türü

VCH 667

AKTS

1

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Veteriner hekimlikte hastalıklı dokuların Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi, Tomografi, Manyetik  rezonans (MR) ve Ultrasonografi, gibi yöntemlerle görüntülenmesinde kontrast madde kullanımıyla  ilgili bilgiler verilecektir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Veteriner hekimlikte hastalıklı dokuların görüntülenmesinde kontrast madde kullanımıyla  ilgili bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.