Radyasyon ve Korunma

Kodu / Türü

VCH 668

AKTS

1

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Veteriner hekimlikte  Radyografi, Radyoskopi, Sintigrafi ve Tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinde oluşan radyasyondan korunma yöntemleri ilgili bilgiler verilecektir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Veteriner radyolojide görüntüleme yöntemlerinde oluşan radyasyondan korunma yöntemleri ilgili bilgi ve deneyim kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Textbook of Veterinary Diagnostic Radyology 3rd Edition, Donald E.Thrall (Editör),2002. Veteriner Radyoloji, Alkan Z. Ankara Ün.