Kırıkların Sağaltım Yöntemleri

Kodu / Türü

VCH 670

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Klasik kafes istirahati, bandaj uygulamaları, kapalı ve açık redüksiyon ve eksternal fiksasyon, splint uygulamaları, perkutan, intramedüller ve eksternal fiksasyon, kırık fiksasyon plakaları, ASIF yöntemleri, interfragmental ve aksiyel kompresyon, germe teli kullanımı, dinamik kompresyon plakası uygulaması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kırıkların operatif ve operatif olmayan sağaltım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, özel görüşme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları