İntrameduller Osteosentez

Kodu / Türü

VCH 671

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İntramedüller çivileme hakkında bilgi, intramedüller çivileme teknikleri (retrograd ve anterograd çivileme), intramedüller çivilemede dikkat edilecek noktalar, intramedüller çivilemede kullanılan başlıca materyaller ve kemik greftleri ile osteosentez

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İntrameduller osteosentez ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, özel görüşme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları