Artrodez

Kodu / Türü

VCH 677

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Artrodezin tanımı, endikasyonları, artrodez tipleri (intraartiküler, ekstraartiküler, rezeksiyon ve kompresyon artrodezi veya miks artrodez), artrotomi ve kondrektomi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Artodez gerektiren durumları ve artrodez uygulamaları hakkında bilgi edinmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, özel görüşme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları