Artroplasti

Kodu / Türü

VCH 678

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Artroplastinin tanımı, endikasyonları, artroplasti çeşitleri (eksizyon, replasman, kap artroplasti ve interpozisyon artroplastisi) ve uygulamaları.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Artroplasti gerektiren durumları ve artrodez uygulamaları hakkında bilgi edinmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, özel görüşme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları