Disk Hastalıkları

Kodu / Türü

VCH 679

AKTS

2

Saat / Hafta

1 0 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Disk hastalıklarının tanımı, servikal, torakal ve lumbar disk hastalıkları ve sağaltım yöntemleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Disk hastalıkları ve sağaltım yöntemleri hakkında bilgi edinmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, özel görüşme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Ortopedi ve travmatoloji kitapları, neuroşirurji kitapları