Klinik Uygulama III

Kodu / Türü

VCH 680

AKTS

8

Saat / Hafta

0 8 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Cerrahi ABD’nda lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin klinik eğitimi alması; teorikte öğretilen bilgilerin pratiğe dökülmesi ve hastaların teşhis tedavilerinde uzmanlaşmaları bakımından önemlidir. Bu derste buna yönelik pratik uygulamalar yaptırılacaktır.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencilerin kliniğine gelen hasta hayvanların teşhis ve tedavilerini yapabilmesi

Öğretme Yöntemi

Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Cerrahiyle ilgili tüm kitaplar