Seminer

Kodu / Türü

VCH 697

AKTS

6

Saat / Hafta

-

Dersi veren öğretim Üyeleri

Tüm Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

 

Ders İçeriği

Cerrahi ABD’nda lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin doktoraya yapacakları konuyla ilgili araştırma ve sunum yapma becerilerini geliştirme

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

 

Öğrencilerin araştırma ve sunum yapma becerilerini geliştirme

Öğretme Yöntemi

Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Cerrahiyle ilgili tüm kaynaklar