1- Prof. Dr. Servet KILIÇ(Anabilim Dalı Başkanı) skilic2@firat.edu.tr , kilicservet@firat.edu.tr

2- Prof. Dr. Sait BULUT sbulut@firat.edu.tr

3- Prof. Dr. Emine ÜNSALDIeunsaldi@firat.edu.tr

4- Prof. Dr. İbrahim CANPOLATicanpolat@firat.edu.tr , icanpolat@hotmail.com

5- Doç. Dr. Ali Said DURMUŞ asdurmus@firat.edu.tr , as_durmus@hotmail.com

6- Doç. Dr. Cihan GÜNAY ciangunay@hotmail.com , cgunay@firat.edu.tr

7- Yrd. Doç. Dr. Sami ÜNSALDI  sunsaldi@firat.edu.tr

8- Yrd. Doç. Dr. Enis KARABULUT ekarabulut@firat.edu.tr , eniskarabulut@yahoo.com

9- Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÖM

10- Yrd. Doç. Dr. M. Cengiz HAN  mchan@firat.edu.tr , mchan23@mynet.com

11-Yrd. Doç. Dr. Aydın SAĞLIYAN asagliyan@firat.edu.tr , asaglayan@yahoo.com.tr

 

 

CERRAHİ  ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Dersin Kodu

 

ECTS Kredisi

Dersin Adı

T U K

VCH 501

Klinik Uygulama-I

0 8 2

8

VCH 502

Kilinik Uygulama-II

0 8 2

8

VCH 503

Literatür Saati

0 2 1

3

VCH 504

Anestezi Öncesi Analjezi, Sedasyon ve Preanestezi 

1 0 1

3

VCH 505

Evcil Hayvanlarda Ekstremitelerin Radyolojisi    

2 0 2

4

VCH 506

Kırık İyileşmesi

1 0 1

3

VCH 507

Asepsi ve Sterilizasyon Hakkında Bilgiler

2 0 2

4

VCH 508

Veteriner Pratikte Kullanılan Antiseptikler

2 0 2

4

VCH 509

Dış Hastalıklara Giriş

2 0 2

4

VCH 510

Veteriner Cerrahide Kullanılan Dikiş Materyalleri ve Teknikleri

2 0 2

4

VCH 511

Evcil Hayvanlarda Yaralar

1 0 1

3

VCH 512

Derinin Cerrahi Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 513

Tek Tırnaklılarda Tendo ve Tendovagina Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 514

Tek Tırnaklılarda Kas, Eklem ve Kemik Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 515

Karın Duvarının Cerrahi Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 516

Damar ve Sinir Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 517

Veteriner Plastik Cerrahi

1 0 1

3

VCH 518

Postoperatif İntraabdominal Komplikasyonlar

1 0 1

3

VCH 519

Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit Denge

3 0 3

5

VCH 520

Gözde Kullanılan İlaçlar ve Uygulama Şekilleri

1 2 2

5

VCH 521

Göz Hakkında Temel Bilgiler

1 0 1

3

VCH 522

Küçük Evcil Hayvanlarda Ekstraoküler Hastalıklar

3 0 3

5

VCH 523

Küçük Evcil Hayvanlarda Göz Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 524

Tek Tırnaklı Hayvanların Oftalmolojisi 

1 0 1

3

VCH 525

Evcil Ruminantların Oftalmolojisi 

1 0 1

3

VCH 526

Veteriner Neuro-Oftalmoloji 

2 0 2

4

VCH 527

Küçük Hayvanlarda Oftalmik Cerrahi 

1 0 1

3

VCH 528

Ekzotik Hayvanların Oftalmolojisi 

2 0 2

4

VCH 529

Laboratuar Hayvanların Oftalmolojisi 

2 0 2

4

VCH 530

Laparoskopik Cerrahi

2 0 2

4

VCH 531

Ağız Mukozası, Damak, Dil ve Tonsillerin Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 532

Salya Bezi ve Kanallarının Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 533

Diş Bozuklukları ve Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 534

Kulak Kepçesi ve Dış Kulağın Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 535

Orta Kulak Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 536

İç Kulak Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 537

Evcil Hayvanlarda Mide ve Bağırsak Hastalıkları

3 0 3

5

VCH 538

Üriner Sistem Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 539

Evcil hayvanlarda Erkek Genital Organ Hastalıkları

3 0 3

5

VCH 540

Rectum ve Anüs Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 541

Göğüs Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 542

Başın Yumuşak Dokularının Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 543

Oesophagus, Larenx ve Trachea’nın Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 544

Sığır ve Atlarda Laparotomie Teknikleri

2 0 2

4

VCH 545

Köpek ve Kedilerde Laparotomie Teknikleri

2 0 2

4

VCH 546

Laboratuar Hayvanlarında Laparotomi Teknikleri

2 0 2

4

VCH 547

Santral Sinir Sistemi Travmatik Bozuklukları

1 0 1

3

VCH 548

Burun ve Burun Boşlukları Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 549

Karnivor ve Laboratuar Hayvanlarında Katı Genel Anesteziklerin Klinik Kullanımları

2 2 3

6

VCH 550

Ruminat ve Equidelerde Katı Genel Anesteziklerin Klinik Kullanımları

2 2 3

6

VCH 551

Karnivor ve Lab. Hayvanlarda İnhalasyon Anesteziklerin Klinik Kullanımları

1 2 2

5

VCH 552

Ruminant ve Equidelerde İnhalasyon Anesteziklerin Klinik Kullanımları

1 2 2

5

VCH 553

Reanimasyon ve Yoğun Bakım

1 0 1

3

VCH 554

Genel Anestezi ile İlgili Komplikasyonlar

2 0 2

4

VCH 555

Operasyonlarda Lokal Anesteziklerin Kullanımı

2 2 3

6

VCH 556

Atlarda Sinir Uzamı Anestezisi

1 0 1

3

VCH 557

Anestezide Antikolinerjik ve MuskorelaksanlarınKlinik Kullanımı

1 0 1

3

VCH 558

Domuz ve Vahşi Hayvanlarda Katı ve İnhalasyon Genel Anesteziklerinin Klinik Kullanımı

2 2 3

6

VCH 559

Radyolojide Temel Bilgiler ve Görüntüleme Yöntemleri 

3 0 3

5

VCH 560

Evcil Hayvanlarda Baş ve Boyun Bölgesinin Radyolojisi

2 0 2

4

VCH 561

Solunum Sisteminin Radyolojisi

2  0 2

4

VCH 562

Kalp Radyolojisi

2 0 2

4

VCH 563

Sindirim Sisteminin Radyografisi

2 0 2

4

VCH 564

Üriner Sistemin  Radyografisi

2 0 2

4

VCH 565

Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisi           

2 0 2

4

VCH 566

Ultrasonografide Temel İlkeler

1 0 1

3

VCH 567

Üriner Sistemin Ultrasonografisi

2 2 3

6

VCH 568

Karaciğer, Dalak ve Diğer Karın Organlarının Ultrasonografisi

2 0 2

4

VCH 569

Tendo,  Kas ve Eklemlerin Ultrasonografisi                              

2 02

4

VCH 570

Üreme Organlarının Ultrasonografisi

2 0 2

4

VCH 571

Artroskopi ve Endoskopi

2 0 2

4

VCH 572

Radyolojide Kontrast Madde Kullanımı

1 0 1

3

VCH 573

Radyasyon ve Korunma

1 0 1

3

VCH 574

Radyografik Pozisyonlar

1 0 1

3

VCH 575

Kırıkların Sağaltım Yöntemleri

2 0 2

4

VCH 576

İntramedüller Osteosentez

2 0 2

4

VCH 577

Ekstremite ve Pelvis Hastalıkları

2 0 2

4

VCH 578

Köpeklerde Diz Eklemi Çapraz Bağ Lezyonları

2 0 2

4

VCH 579

Köpeklerde Kalça Displazisi

2 0 2

4

VCH 580

Osteochondritis Dissecans

2 0 2

4

VCH 581

Artrodez

1 0 1

3

VCH 582

Artroplasti

2 0 2

4

VCH 583

Disk Hastalıkları

1 0 1

3

VCH 584

Kedi ve Köpeklerin Kemiklerine Cerrahi Yaklaşımlar

2 0 2

4

VCH 585

Kemik Greftleri

2 0 2

4

VCH 586

Nal Tekniği ve Ortopedik Nallar

2 0 2

4

VCH 587

Sığırlarda Tırnak Kapsulası ve Corium’unun Hastalıkları

2 0 2

4

 

VCH 597

Seminer

-

6

VCH 599

Yüksek Lisans Tezi

-

24

VCH 600

Uzmanlık Alanı Dersi                                

-

6

 

 

CERRAHİ  ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VCH 601

Yaralar  (Zorunlu)

1 0 1

2

VCH 602

Laparoskopik Cerrahi  (Zorunlu)

2 0 2

4

VCH 603

Evcil Hayvanlarda Laparotomi  (Zorunlu)

1 2 2

4

VCH 604

Göz Hakkında Temel Bilgiler (Zorunlu)

1 0 1

2

VCH 605

Anestezi Öncesi Analjezi, Sedasyon ve Preanestezi  (Zorunlu)

2 0 2

4

VCH 606

Evcil Hayvanlarda Ekstremitelerin Radyolojisi (Zorunlu)

2 0 2

2

VCH 607

Kırık İyileşmesi (Zorunlu)

1 0 1

2

VCH 608

Klinik Uygulama I (Zorunlu)

0 8 2

8

VCH 609

Klinik Uygulama II (Zorunlu)

0 8 2

8

VCH 610

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VCH 620

Dış Hastalıklara Giriş (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 621

Tendo, Tendovagina, Eklem ve Kemik Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

2

VCH 622

Deri, Derialtı Bağ Dokusu ve Müköz Kese Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 623

Damar, Sinir ve Kas  Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 624

Ağız Boşluğunun Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 625

Kulak Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 626

Karın Duvarının Cerrahi Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 627

Mide ve Bağırsak Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 628

Üriner Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 629

Erkek Genital Organ Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 630

Rektum ve Anus Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 631

Göğüs Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 632

Başın Yumuşak Dokularının Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VCH 633

Oesophagus, Larenx ve Trachea’nın Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 634

Gözde Kullanılan İlaçlar ve Uygulama Şekilleri (Seçmeli)

1 2 2

6

VCH 635

Hayvanlarda Göz Muayenesi ve Tanı Teknikleri (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 636

Küçük Evcil Hayvanların Ekstraoküler Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

6

VCH 637

Küçük Evcil Hayvanlarda Göz Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VCH 638

Tek Tırnaklı Hayvanların Oftalmolojisi (Seçmeli)

1 0 1

4

VCH 639

Evcil Ruminantların Oftalmolojisi (Seçmeli)

1 0 1

4

VCH 640

Veteriner Neuro-Oftalmoloji (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 641

Küçük Hayvanlarda Oftalmik Cerrahi (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 642

Ekzotik Hayvanların Oftalmolojisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 643

Laboratuvar Hayvanlarının Oftalmolojisi  (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 644

Katı Genel Anesteziklerin Klinik Kullanımları (Seçmeli)

2 2 3

6

VCH 645

İnhalasyon Anesteziklerin Klinik Kullanımları (Seçmeli)

1 2 2

4

VCH 646

Reanimasyon ve Yoğun Bakım (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 647

Genel Anestezi ile İlgili Komplikasyonlar (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 648

Operasyonlarda Lokal Anesteziklerin Kullanımı (Seçmeli)

2 2 3

6

VCH 649

Sinir Uzamı ve Kastrasyonda Anestezi (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 650

Anestezide Antikolinerjik ve Muskulorelaksanların Kullanımı (Seçmeli)

1 0 1

4

VCH 651

Radyolojide Temel Bilgiler ve Görüntüleme Yöntemleri (Seçmeli)                              

3 0 3

6

VCH 652

Evcil Hayvanlarda Baş ve Boyun Bölgesinin Radyolojisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 653

Solunum Sisteminin Radyolojisi (Seçmeli)

2 0 2

2

VCH 654

Kalp Radyolojisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 655

Sindirim Sisteminin Radyografisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 656

Üriner Sistemin  Radyografisi (Seçmeli)

2 0 2

2

VCH 657

Merkezi  Sinir Sistemi Radyolojisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 658

Ultrasonografide Temel İlkeler (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 659

Üriner Sistemin Ultrasonografisi (Seçmeli)

2 2 3

4

VCH 660

Karaciğer, Dalak ve Diğer Karın Organlarının Ultrasonografisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 661

Tendo,  Kas ve Eklemlerin Ultrasonografisi (Seçmeli)                         

2 0 2

2

VCH 662

Yüzeysel Dokular, Göz ve Tiroid  Ultrasonografisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 663

Üreme Organlarının Ultrasonografisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 664

Ekzotik ve Laboratuvar Hayvanlarının Radyografi ve Ultrasonografisi (Seçmeli)

2 2 3

6

VCH 665

Artroskopi ve Endoskopi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 666

Veteriner Radyoterapi (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 667

Radyolojide Kontrast Madde Kullanımı (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 668

Radyasyon ve Korunma (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 669

Radyografik Pozisyonlar (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 670

Kırıkların Sağaltım Yöntemleri (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 671

İntrameduller Osteosentez (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 672

Ekstremite ve Pelvis Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 673

Çıkıklar (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 674

Köpeklerde Diz Eklemi Çapraz Bağ Lezyonları (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 675

Köpeklerde Kalça Displazisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 676

Osteochondritis Dissecans (Seçmeli)

2 0 2

6

VCH 677

Artrodez (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 678

Artroplasti (Seçmeli)

2 0 2

4

VCH 679

Disk Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

2

VCH 680

Klinik Uygulama III (Seçmeli)

0 12 3

8

 

 

 

 

VCH 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VCH 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VCH 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi