1-       Doç. Dr. Abdullah ÖZEN (Anabilim Dalı Başkanı) aozen1@firat.edu.tr , abdullahozen@hotmail.com

2-       Prof. Dr. Halis YERLİKAYA

3-       Doç. Dr. Rahşan ÖZEN

 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ DEONTOLOJİ VE ETİK ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VTE 601

Etik (Zorunlu)

2 0 2

6

VTE 602

Deontoloji (Zorunlu)

2 0 2

6

VTE 603

Hayvan Hakları (Zorunlu)

2 0 2

6

VTE 604

Klinik Etik (Zorunlu)

0 2 1

4

VTE 605

Hayvan Refahı (Zorunlu)

1 0 1

4

VTE 606

Arşiv Çalışmaları ve Dokümantasyon  (Zorunlu)

0 2 1

4

VTE 607

İlk Çağlarda Veteriner Hekimliği (Zorunlu)

1 0 1

4

VTE 608

Ortaçağda Veteriner Hekimliği (Zorunlu)

1 0 1

4

VTE 609

Modern Çağda Veteriner Hekimliği (Zorunlu)

1 0 1

4

VTE 610

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Zorunlu)

1 0 1

4

VTE 611

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VTE 620

Müze ve Ören Yerlerinde Veteriner Hekimliği Tarihi Çalışmaları (Seçmeli)

0 2 1

4

VTE 621

Tarih Boyunca İnsan – Hayvan İlişkisi (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 622

Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarının Gelişim Tarihi (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 623

Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar  (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 624

Eski Türklerde ve Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 625

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Veteriner Hekimliği (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 626

Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 627

Dünyada Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumlarının Tarihi (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 628

Dünyada ve Türkiye’de Veteriner Hekimliği Organizasyonlarının Tarihi (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 629

Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Organizasyon ve Yönetim (Seçmeli)

1 2 2

6

VTE 630

Veteriner Hekimliğinde İletişim Becerileri (Seçmeli)

1 2 2

6

VTE 631

Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Seçmeli)

2 0 2

6

VTE 632

Veteriner Hekimliği Hizmetleri (Seçmeli)

2 0 2

6

VTE 633

Çevre ve Veteriner Hekimliği (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 634

Hayvan Davranışları (Seçmeli)

1 0 1

4

VTE 635

Hayvan Hakları, Hayvanları Koruma ve Hayvan Refahı (Seçmeli)

0 2 1

4

VTE 636

Etik Yönüyle Araştırmalarda Hayvan Kullanımı (Seçmeli)

2 0 2

6

VTE 637

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Yayın Teknikleri  (Seçmeli)

1 2 2

6

VTE 638

Sağlık Bilimlerinde Tarih Araştırmaları (Yöntembilim) (Seçmeli)

1 2 2

6

 

 

 

 

VTE 697

Seminer  (Zorunlu)

---

6

VTE 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VTE 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi