1- Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ (Anabilim Dalı Başkanı ) hdeveci38@yahoo.com, hdeveci@fırat.edu.tr

2- Prof. Dr. A. Mükremin APAYDIN MAPAYDIN@firat.edu.tr , amukremin@yahoo.com

3- Prof. Dr. Cahit KALKANckalkan@firat.edu.tr , cahit.kalkan@gmail.com

4- Prof. Dr. Halis ÖCAL hocal@firat.edu.tr , halisocal@gmail.com

5- Prof. Dr. Ali RİŞVANLI arisvanli@yahoo.com , arisvanli@firat.edu.tr

6- Doç. Dr. Hamit YILDIZ hyildiz@firat.edu.tr , yildizhamit@yahoo.com

7- Doç. Dr. Muhterem AYDIN muhteremac@gmail.com

8- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TİMURKAN htimurkan@firat.edu.tr , timurkan2000@yahoo.com

 

 

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Katalog No

Dersin Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

520205020

VDJ 501

Klinik Uygulama I

082

8

520205021

VDJ 502

Klinik Uygulama II

082

8

520205022

VDJ 503

Literatür Saati

021

6

520205023

VDJ 504

Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi

303

4

520205024

VDJ 505

Puerperal Dönem ve Hastalıkları

303

6

520205025

VDJ 506

Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları

101

4

520205026

VDJ 507

Dişi Hayvanlarda Genital Organ Muayenesi

223

4

520205027

VDJ 508

Doğum, Doğuma Yardım ve Güç Doğumlar

303

6

520205028

VDJ 509

Dişi Hayvanlarda Fertilite, İnfertilite ve Sterilite

303

6

520205029

VDJ 510

Mastitis ve Koruma Programları

303

4

520205030

VDJ 511

Evcil Dişi Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi

303

8

 

 

 

 

 

520205001

VDJ 597

Seminer

-

6

520205002

VDJ 599

Yüksek Lisans Tezi

-

24

520205003

VDJ 600

Uzmanlık Alanı Dersi

-

6

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

 

DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VDJ 601

Klinik Uygulama I  (Zorunlu)

0 8 2

8

VDJ 602

Klinik Uygulama II (Zorunlu)

0 8 2

8

VDJ 603

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VDJ 620

Evcil Dişi Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi (Seçmeli)

3 0 3

8

VDJ 621

Dişi Üreme Hormonları ve Klinik Kullanımları (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 622

Üremede Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı (Seçmeli)

2 2 3

8

VDJ 623

Dişi Hayvanlarda Genital Organ Muayenesi (Seçmeli)

2 2 3

4

VDJ 624

Hayvanlarda Gebelik Dönemi ve Problemleri (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 625

Doğum, Doğuma Yardım ve Güç Doğumlar (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 626

Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 627

Puerperal Dönem ve Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 628

Dişi Hayvanlarda Fertilite, İnfertilite ve Sterilite (Seçmeli)

3 0 3

8

VDJ 629

Jinekolojik Operasyonlar (Seçmeli)

2 2 3

8

VDJ 630

Meme Başı ve Meme Derisinin Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VDJ 631

Mastitis ve Koruma Programları (Seçmeli)

3 0 3

6

VDJ 632

Laboratuar Hayvanları ve Ekzotik Hayvanlarda Üreme ve Üremenin Denetlenmesi (Seçmeli)

2 2 3

4

VDJ 633

Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VDJ 634

Neonatoloji, Gebelikte, Doğumda ve Doğum Sonrası Anne ve Yavruya Gösterilecek Özen (Seçmeli)

2 0 2

4

VDJ 635

Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri (Seçmeli)

2 0 2

4

 

 

 

 

VDJ 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VDJ 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VDJ 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi