1- Prof. Dr. Eşref DEMİRCİ (Anabilim Dalı Başkanı) esrefd@hotmail.com, demirciesref@yahoo.com

2- Doç. Dr. Seyfettin GÜR sgur1@firat.edu.tr , seyfettin99@hotmail.com

4- Doç. Dr. Tanzer BOZKURT tbozkurt@firat.edu.tr , TanzerBozkurt@hotmail.com

3- Doç. Dr. Mustafa SÖNMEZ msonmez@firat.edu.tr , msonmezvet@hotmail.com

5- Doç. Dr. Gaffari TÜRK gturk@firat.edu.tr , gaffariturk@hotmail.com

 

DÖLERME ve SUNİ TOHUMLAMA  ANABİLİM DALI

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VDS 601

Farklı Tür ve Cinsiyette Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi (Zorunlu)

2 0 2

6

VDS 602

Farklı Tür ve Cinsiyette Hayvanlarda Üreme Hormonları (Zorunlu)

2 0 2

6

VDS 603

Biyoteknolojinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahında Uygulanması  (Zorunlu)

2 0 2

6

VDS 604

Erkek Damızlıklardan Spermanın Alınması, Muayenesi (Zorunlu)

2 2 3

8

VDS 605

Sperma Sulandırıcıları, Spermanın Sulandırılması, Kısa Süreli Saklanması, Dondurulması ve Taşınması. (Zorunlu)

2 2 3

8

VDS 606

Değişik Türlerde Suni Tohumlama Uygulamaları ve En Uygun Tohumlama Zamanının Belirlenmesi (Zorunlu)

0 4 2

6

VDS 607

Erkek Damızlıklarda İnfertilite ve Sterilite Nedenleri (Zorunlu)

1 0 1

4

VDS 608

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VDS 620

Erkek ve Dişi Genital Organların Anatomisi ve Muayenesi (Seçmeli)

2 2 3

8

VDS 621

Evcil Hayvanlarda Seksüel Sikluslar ve Belirtileri (Seçmeli)

1 2 2

6

VDS 622

Östrus Sinkronizasyonu ve Embriyo Transferi (Seçmeli)

2 2 3

8

VDS 623

Gametlerin İn Vitro Kültürü ve İn Vitro Fertilizasyon (Seçmeli)

2 2 3

8

VDS 624

Evcil Hayvanlarda Dölverimini Etkileyen Faktörler (Seçmeli)

3 0 3

8

VDS 625

Sperma ve Spermayı Oluşturan Unsurlar (Seçmeli)

1 0 1

4

VDS 626

Erkek Damızlıkların Seçilmesi, Sevk ve İdaresi (Seçmeli)

1 0 1

4

VDS 627 

Gebelik ve Doğum Sonu İyileşme (Seçmeli)

1 0 1

4

VDS 628

Köpeklerde Üreme ve Suni Tohumlama (Seçmeli)

2 2 3

8

VDS 629

Kanatlılarda Üreme ve Suni Tohumlama (Seçmeli)

1 2 2

6

VDS 630

Balıklarda Üreme ve Suni Tohumlama (Seçmeli)

1 2 2

6

VDS 631

Kedilerde Üreme ve Suni Tohumlama (Seçmeli)

1 2 2

6

VDS 632

Laboratuar Hayvanlarında Üreme ve Suni Tohumlama (Seçmeli)

1 2 2

6

 

 

 

 

VDS 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VDS 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VDS 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi