1- Prof. Dr. Kadir SERVİ  (Anabilim Dalı Başkanı ) kservi@firat.edu.tr , kservi@hotmail.com

2- Prof. Dr. İbrahim PİRİNÇÇİ  ipirincci@firat.edu.tr

3- Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI Stanyildizi@firat.edu.tr , stanyildizi@hotmail.com

4- Prof. Dr. Gürdal DAĞOĞLU gdagoglu@firat.edu.tr

5- Prof. Dr. İzzet KARAHAN ikarahan@firat.edu.tr , izzetkarahan@hotmail.com

6- Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİNaatessahin@firat.edu.tr , aatessahin@hotmail.com

 

 

FARMAKOLOJİ  ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

 

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520207020

VFR 501

Genel Farmakoloji

303

5

520207021

VFR 502

Sentral Sinir Sistemi Farmakolojisi

303

5

520207022

VFR 503

Kemoterapotikler I

303

5

520207023

VFR 504

Genel Toksikoloji

223

6

520207024

VFR 505

Pestesidlerin Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemler

223

6

520207025

VFR 506

İlaçların Etkileşmesi

303

5

520207026

VFR 507

Farmasotik İlaç Şekilleri ve Reçete Bilgisi

223

6

520207027

VFR 508

Otonom Sinir sistemi Farmakolojisi

303

5

520207028

VFR 509

Kemoterapotikler II

202

4

520207029

VFR 510

Su,  Tuz ve Asit-Baz Dengesini Etkileyen İlaçlar

303

5

520207030

VFR 511

Otakoidler

303

5

520207031

VFR 512

Sindirim Sistemi Farmakolojisi

303

5

520207032

VFR 513

Mikotoksikozis

223

6

520207033

VFR 514

Literatür Saati

021

3

 

 

 

 

 

520207001

VFR 597

Seminer

---

6

520207002

VFR 599

Yüksek Lisans Tezi

---

24

520207003

VFR 600

Uzmanlık Alanı Dersi

---

6

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

 

FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VFR 601

İleri Genel Farmakoloji (Zorunlu)

3 0 3

8

VFR 602

Sentral Sinir Sistemi Farmakolojisi  (Zorunlu)

3 0 3

6

VFR 603

Kemoterapotikler  I   (Zorunlu)

3 0 3

6

VFR 604

İleri Genel Toksikoloji  (Zorunlu)

2 2 3

8

VFR 605

Pestisidlerin Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri (Zorunlu)

2 2 3

6

VFR 606

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VFR 620

İlaçların Etkileşmesi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 621

Farmasotik İlaç Şekilleri ve Reçete Bilgisi (Seçmeli)

2 2 3

6

VFR 622

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 623

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 624

Kemoterapotikler  II (Seçmeli)

2 0 2

6

VFR 625

Su, Tuz ve Asit-Baz Dengesini Etkileyen İlaçlar (Seçmeli)

3 0 3

4

VFR 626

Endokrin Sistem Farmakolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 627

Otakoidler (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 628

Sindirim Sistemi Farmakolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 629

Vitaminlerin Farmakolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VFR 630

Beslenme Farmakolojisi ve Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler (Seçmeli)

2 0 2

4

VFR 631

İnvivo ve İnvitro Farmakolojik Deneyler (Seçmeli)

2 2 3

6

VFR 632

Bitkisel Zehirlerin Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri (Seçmeli)

2 2 3

4

VFR 633

İnorganik Zehirlerin Teşhis, Tedavi ve Korunma Yöntemleri (Seçmeli)

2 2 3

4

VFR 634

Mikotoksikozis (Seçmeli)

2 2 3

6

VFR 635

Hayvansal Zehirler (Seçmeli)

2 2 3

6

VFR 636

Besinlerde İlaç Kalıntısı ve Denetimi (Seçmeli)

2 0 2

4

VFR 637

Çevre Bilimi ve Toksikolojisi (Seçmeli)

2 0 2

6

 

 

 

 

VFR 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VFR 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VFR 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati      U: Uygulama Ders Saati            K: Dersin Kredisi