1- Prof. Dr. M. Ali AZMAN (Department of Head) mazman@firat.edu.tr

2- Prof. Dr. İ. Halil ÇERÇİ   ihcerci@firat.edu.tr , ihcerci@gmail.com

3- Prof. Dr. Kazım ŞAHİN ksahin@firat.edu.tr , nsahinkm@yahoo.com

4- Prof. Dr. Talat GÜLER  tguler@firat.edu.tr , tguler23@hotmail.com

5- Doç. Dr. Pınar TATLI SEVEN pintatli@hotmail.com , ptatli@firat.edu.tr

6- Doç. Dr. Nurhan ŞAHİN nsahin@firat.edu.tr

7- Doç. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ mciftci@firat.edu.tr , mehmetcift@yahoo.com

 

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Katalog No

Dersin Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS Kredisi

520209020

VHB 501

Yemler ve Ham Besin Madde Analizleri

303

5

520209021

VHB 502

Rasyon Hazırlamada Temel İlkeler I

303

5

520209022

VHB 503

Koyun ve Keçi Beslemede Temel İlkeler I

303

5

520209023

VHB504

Sığır Beslemede Temel İlkeler I

303

5

520209024

VHB505

Kanatlı Beslemede Temel İlkeler I

303

5

520209025

VHB506

Literatür Saati

021

3

520209026

VHB507

Beslenme Biyokimyası ve Fizyolojisi I

303

5

520209027

VHB508

Yemlerde Enerji Değerlerinin Belirlenmesi I

202

4

520209028

VHB509

Yemlerde Enerji Değerlerinin Belirlenmesi II

021

3

520209029

VHB510

Yağlar ve Hayvan Beslemedeki Önemi

202

4

520209030

VHB511

Karbonhidratlar ve Hayvan Beslemedeki Önemi

202

4

520209031

VHB512

Proteinler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

202

4

520209032

VHB513

Vitaminler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

202

4

520209033

VHB514

Mineral Maddeler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

202

4

520209034

VHB515

Çayır Mera ve Kültür Yem Bitkileri

202

4

520209035

VHB516

Yem Hijyeni ve Yemlerde Bozulmalar I

202

4

520209036

VHB517

Yem Hijyeni ve Yemlerde Bozulmalar II

021

3

520209037

VHB518

Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler

202

4

520209038

VHB519

Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi

202

4

520209039

VHB520

Kürk Hayvanlarının Beslenmesi

202

4

520209040

VHB521

Yemlerin ve Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri

202

4

520209041

VHB522

Rumen Biyolojisi

202

4

520209042

VHB523

Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri

021

3

520209043

VHB524

Yem Katkı Maddeleri

202

4

520209044

VHB525

Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları

202

4

520209045

VHB526

Kaz, Ördek ve Hindi Besleme

202

4

520209046

VHB527

Deve Kuşlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları

202

4

520209047

VHB528

Domuzların Belenmesi ve Beslenme Hastalıkları

202

4

520209048

VHB529

Rasyon Hazırlanmasında Ana İlkeler II

021

3

520209049

VHB530

Koyun ve Keçi Beslemede Temel İlkeler II

021

3

520209050

VHB531

Sığır Beslemede Temel İlkeler II

021

3

520209051

VHB532

Kanatlı Beslemede Temel İlkeler II

021

3

 

 

 

 

 

520209001

VHB597

Seminer

---

6

520209002

VHB599

Yüksek Lisans Tezi

---

24

520209003

VHB600

Uzmanlık Alanı Dersi

---

6

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

 

 

HAYVAN BESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI  ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VHB 601

Yem Analizleri (Zorunlu)

1 2 2

6

VHB 602

Rasyon Hazırlama İlkeleri (Zorunlu)

1 2 2

6

VHB 603

Koyun ve Keçi Besleme (Zorunlu)

1 2 2

4

VHB 604

Sığır Besleme (Zorunlu)

1 2 2

6

VHB 605

Tavuk Besleme (Zorunlu)

1 2 2

6

VHB 606

Hayvanlarda Beslenme Hastalıkları (Zorunlu)

1 2 2

4

VHB 607

İleri Yem Bilgisi (Zorunlu)

1 2 2

6

VHB 608

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VHB 620

Hayvan Beslemede Vitamin ve Mineral Metabolizması (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 621

Hayvan Beslemede Protein,  Karbonhidrat, Yağ ve Enerji Metabolizması (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 622

Yem Katkı Maddeleri (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 623

Yemlerde Konserve Teknikleri (Seçmeli)

1 2 2

4

VHB 624

Karma Yem Teknolojisi (Seçmeli)

1 2 2

4

VHB 625

Yemlerdeki Bozulmalar (Seçmeli)

1 2 2

6

VHB 626

Yem ve Çevrenin Hayvan Beslemesi Üzerine Etkisi (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 627

Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 628

Hayvanlarda Yem Tüketimi ve Sindirim (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 629

At Besleme (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 630

Kaz, Ördek, Hindi, Bıldırcın, Ekzotik Kuşların Beslenmesi (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 631

Köpek ve Kedi Besleme (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 632

Tavşan ve Kürk Hayvanlarının Beslenmesi (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 633

Laboratuvar Hayvanlarının Beslenmesi (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 634

Domuzların Beslenmesi (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 635

Organik Hayvansal Üretim İlkeleri (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 636

Hayvan Beslemede Biyoteknoloji (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 637

Hayvan Beslemede Deneme ve İstatistik Metotları (Seçmeli)

2 0 2

4

VHB 638

Kaynak Tarama ve Aktarımı (Seçmeli)

2 0 2

6

 

 

 

 

VHB 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VHB 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VHB 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi