1- Prof. Dr. Aydın GİRGİN (Department of Head) agirgin1@firat.edu.tr , aygirgin@hotmail.com

2- Doç. Dr. Berrin GENCER TARAKÇI btarakci@firat.edu.tr

3- Doç. Dr. Mine YAMAN yaman@firat.edu.tr

4- Doç. Dr. Sema TİMURKAAN Stimurkan@firat.edu.tr

 

 

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ  ANABİLİM DALI

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VHE 601

Genel Histoloji (Zorunlu)

2 2 3

8

VHE 602

Özel Histoloji (Zorunlu)

2 2 3

8

VHE 603

Genel Embriyoloji (Zorunlu)

2 2 3

8

VHE 604

Özel Embriyoloji  (Zorunlu)

2 2 3

8

VHE 605

Histoloji Teknikleri ve Işık Mikroskopları  (Zorunlu)

1 2 2

6

VHE 606

İnce Yapı Tekniği ve Elektron Mikroskopları (Zorunlu)

1 0 1

4

VHE 607

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VHE 620

Temel Sitoloji (Seçmeli)

2 0 2

6

VHE 621

Bağ Dokunun Ekstrasellülar Matriksi (Seçmeli)

1 0 1

4

VHE 622

İmmun Sistemin Histolojisi (Seçmeli)

1 0 1

4

VHE 623

Plasenta (Seçmeli)

1 0 1

4

VHE 624

Üreme Sisteminin Embriyolojisi (Seçmeli)

1 0 1

4

VHE 625

APUD ve Diffuz Nöroendokrin Sistem (DNES) (Seçmeli)

1 0 1

4

VHE 626

Sinir Sistemi (Seçmeli)

2 2 3

8

VHE 627

Endokrin ve Duyu Sistemleri (Seçmeli)

2 0 2

6

VHE 628

Mikrofotografi (Seçmeli)

1 2 2

6

VHE 629

Histokimyasal Yöntemler  (Seçmeli)

1 2 2

6

 

 

 

 

VHE 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VHE 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VHE 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi