1- Prof. Dr. Haydar ÖZDEMİR (Department of Head) hozdemir@firat.edu.tr

2- Prof. Dr. Yusuf GÜL ygul@firat.edu.tr , ygul23@hotmail.com

3- Doç. Dr. Murat DABAK mdabak@hotmail.com , mdabak@firat.edu.tr

4- Doç. Dr. Ömer KIZIL omerkizil@yahoo.com , okizil@firat.edu.tr

5- Doç. Dr. Tolga KARAPINAR

6- Yrd. Doç. Dr. Engin BALIKÇI ebalikci@firat.edu.tr

7- Yrd. Doç. Dr. Mustafa İSSİ missi@firat.edu.tr

 

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

 

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520211020

VİH 501

Hayvanlarda Genel Muayene Metodları

303

5

520211021

VİH 502

Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Muayenesi

101

3

520211022

VİH 503

Hayvanlarda Solunum Sistemin Muayenesi

101

3

520211023

VİH 504

Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistemin Muayenesi

101

3

520211024

VİH 505

Hayvanlarda Üriner Sistemin Muayenesi

101

3

520211025

VİH 506

Hayvanlarda Derinin Muayenesi

101

3

520211026

VİH 507

Hayvanlarda Sinir Sistemin Muayenesi

101

3

520211027

VİH 508

Ruminantlarda Kan Paraziti Hastalıkları

101

3

520211028

VİH 509

Ruminantlarda Ön mide Hastalıkları

202

4

520211029

VİH 510

Ruminantlarda Abomazum ve Bağırsak Hastalıkları

202

4

520211030

VİH 511

Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları

202

4

520211031

VİH 512

Ruminantlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları

101

3

520211032

VİH 513

Ruminantlarda Dolaşım Sistemi Hastalıkları

101

3

520211033

VİH 514

Ruminantlarda Üriner Sistem Hastalıkları

202

4

520211034

VİH 515

Ruminantlarda Sinir Sistemi Hastalıkları

202

4

520211035

VİH 516

Ruminantlarda Metabolik Hastalıklar

202

4

520211036

VİH 517

Ruminantlarda Enfeksiyöz ve Toksienfeksiyöz Hastalıklar

101

3

520211037

VİH 518

Buzağı ve Kuzularda Neonatal Hastalıklar

101

3

520211038

VİH 519

Atlarda Sancı ve Sancı Semptomuyla Seyreden Hastalıklar

101

3

520211039

VİH 520

Atlarda Solunum Sistemi Hastalıkları

101

3

520211040

VİH 521

Atlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

101

3

520211041

VİH 522

Atlarda Üriner Sistem Hastalıkları

101

3

520211042

VİH 523

Atlarda Sinir Sistemi Hastalıkları

101

3

520211043

VİH 524

Kedi ve Köpeklerde Gastroinestinal Sistem Hastalıkları

303

5

520211044

VİH 525

Kedi ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları

101

3

520211045

VİH 526

Kedi ve Köpeklerde Kalp Hastalıkları

101

3

520211046

VİH 527

Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları

101

3

520211047

VİH 528

Kedi ve Köpeklerde Sinir Sistemi Hastalıkları

101

3

520211048

VİH 529

Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları

101

3

520211049

VİH 530

Kedi ve Köpeklerde Viral Hastalıklar

101

3

520211050

VİH 531

Kedi ve Köpeklerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım

101

3

520211051

VİH 532

Kedi ve Köpeklerde Hepatobilier Hastalıklar

101

3

520211052

VİH 533

Kedi ve Köpeklerde Otoimmun Hastalıklar

101

3

520211053

VİH 534

Kedi ve Köpeklerde Aşılamalar

101

3

520211054

VİH 535

Kedi ve Köpeklerde Zoonotik Hastalıklar

101

3

520211055

VİH 536

Kedi ve Köpeklerde Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları

101

3

520211056

VİH 537

Hayvanlarda Sıvı-Elektorlit ve Asit-Baz Dengesi Bozukluklarının Düzeltilmesi

202

4

520211057

VİH 538

Hayvanlarda Kan, İdrar ve Dışkı Muayene Bulgularının Yorumlanması

202

4

520211058

VİH 539

Hayvanlarda Kan Nakli

101

3

520211059

VİH 540

Hayvanlarda Vitamin ve Mineral Madde İz Element Noksanlıkları

202

4

520211060

VİH 541

Veteriner Adli Tıpta Rapor Hazırlama Teknikleri

101

3

520211061

VİH 542

Toksikasyonlarda Genel Sağaltım Prensipleri

101

3

520211062

VİH 543

Kafes Kuşlarının Muayenesi

101

3

520211063

VİH 544

Kafes Kuşlarının Hastalıkları

101

3

520211064

VİH 545

Klinik Uygulamaları I

082

8

520211065

VİH 546

Klinik Uygulamaları II

082

8

520211065

VİH 547

Literatür Saati

0 2 1

3

 

 

 

 

 

520211001

VİH597

Seminer

---

6

520211002

VİH599

Yüksek Lisans Tezi

---

24

520211003

VİH600

Uzmanlık Alanı Dersi

---

6

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VİH 601

Geviş getiren Hayvanların Ön mide Hastalıkları (Zorunlu)

2 0 2

6

VİH 602

Tek Tırnaklı Hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Sancı (Zorunlu)

3 0 3

8

VİH 603

Evcil Hayvanların Deri Hastalıkları (Zorunlu)

3 0 3

8

VİH 604

Hayvanlarda Klinik Muayene Metotları (Zorunlu)

3 0 3

8

VİH 605

Klinik Uygulama I (Zorunlu)

0 8 2

8

VİH 606

Klinik Uygulama II (Zorunlu)

0 8 2

8

VİH 607

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VİH 620

Geviş getiren Hayvanların Ağız, Yutak ve Özofagus Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 621

Geviş getiren Hayvanların Abomazum ve Bağırsak Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 622

Gevişgetiren Hayvanların Solunum Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 623

Gevişgetiren Hayvanların Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 624

Gevişgetiren Hayvanların Üriner Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 625

Gevişgetiren Hayvanların Sinir Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 626

Gevişgetiren Hayvanların Yetiştirme Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 627

Tek Tırnaklı Hayvanların Solunum Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 628

Tek Tırnaklı Hayvanların Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 629

Tek Tırnaklı Hayvanların Üriner Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 630

Tek Tırnaklı Hayvanların Sinir Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 631

Küçük Hayvanların Sindirim Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 632

Küçük Hayvanların Solunum Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 633

Küçük Hayvanların Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 634

Küçük Hayvanların Üriner Sistem Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 635

Küçük Hayvanların Sinir Sistemi Hastalıkları (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 636

Evcil Hayvanların Metabolizma ve Karans Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 637

Evcil Hayvanların Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 638

Evcil Hayvanların Karaciğer, Pankreas ve Periton Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 639

Evcil Hayvanların Neonatal Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİH 640

Evcil Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Yoğun Bakım  ve Acil Klinik (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 641

Evcil Hayvanlarda Klinik, Laboratuvar Muayeneleri ve Sonuçlarının Yorumlanması (Seçmeli)

3 0 3

8

VİH 642

Kafes Kuşlarının Muayenesi (Seçmeli)

1 0 1

4

VİH 643

Kafes Kuşlarının Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

 

 

 

 

VİH 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VİH 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VİH 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi