1- Prof. Dr. Hasan Basri ERTAŞ (Department of Head)   hbertas@firat.edu.tr , hbertas@yahoo.com

2- Prof. Dr. Adile MUZ amuz@firat.edu.tr

3- Prof. Dr. Hasan Basri GÜLCÜ hbgulcu@firat.edu.tr , hbgulcu@hotmail.com

4- Prof. Dr. Burhan ÇETİNKAYA bcetinkaya@firat.edu.tr , burhan_cetinkaya@yahoo.com

5- Doç. Dr. Hasan ÖNGÖR hongor@firat.edu.tr , hongor@firat.edu.tr

 

 

MİKROBİYOLOJİ  ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VMB 601

Genel Mikrobiyoloji (Zorunlu)

2 2 3

8

VMB 602

Özel Mikrobiyoloji (Zorunlu)

3 0 3

8

VMB 603

Epidemiyoloji (Zorunlu)

2 0 2

6

VMB 604

Tavuk Hastalıkları (Zorunlu)

1 2 2

6

VMB 605

İmmunoloji ve Uygulamaları (Zorunlu)

2 2 3

8

VMB 606

İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri (Zorunlu)

1 2 2

4

VMB 607

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VMB 620

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Seçmeli)

1 2 2

6

VMB 621

Mikoloji ve Uygulamaları (Seçmeli)

1 2 2

4

VMB 622

Mikotik İnfeksiyonlar (Seçmeli)

2 0 2

4

VMB 623

Biyoteknoloji (Seçmeli)

2 0 2

6

VMB 624

Zoonotik İnfeksiyonlar (Seçmeli)

2 0 2

6

VMB 625

Antibiyotik Duyarlılık Testleri (Seçmeli)

1 2 2

4

VMB 626

Bakterilerin Moleküler Tiplendirilmesi (Seçmeli)

2 2 3

8

VMB 627

Bakteriyolojide PCR (Seçmeli)

2 2 3

8

VMB 628

Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerlerinin Hazırlanışı  (Seçmeli)

2 2 3

4

VMB 629

Bakteriyolojik Teşhiste Biyokimyasal Testler (Seçmeli)

1 2 2

4         

VMB 630

Aşılar ve Aşılamalar (Seçmeli)

2 2 3

8

VMB 631

Mikrobiyolojide Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımı (Seçmeli)

1 2 2

4

 

 

 

 

VMB 697

Seminer  (Zorunlu)

---

6

VMB 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VMB 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi