1- Prof. Dr. Ergün KÖROĞLU (Department of Head) ekoroglu@firat.edu.tr , erdemkoroglu@hotmail.com

2- Prof. Dr. Nazir DUMANLI ndumanli@firat.edu.tr

3- Prof. Dr. Edip ÖZER eozer@firat.edu.tr

4- Prof. Dr. S. Zerrin ERDOĞMUŞ serdogmus@firat.edu.tr

5- Prof. Dr. Münir AKTAŞ  maktas@firat.edu.tr , munir_aktas@hotmail.com

6- Doç. Dr. Sami ŞİMŞEK  ssimsek@firat.edu.tr , vetsami@hotmail.com

7- Doç. Dr. Cem Ecmel ŞAKİ  cesaki@firat.edu.tr , cesaki@hotmail.com

 

 

PARAZİTOLOJİ  ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Katalog No

Dersin Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS Kredisi

520213020

VPZ 501

Genel Parazitoloji

2 2 3

6

520213021

VPZ 502

Arthropodların Genel Özellikleri

2 2 3

6

520213022

VPZ 503

Protozoonlar ve Genel Özellikleri

2 2 3

6

520213023

VPZ 504

Helmintlerin Sınıflandırılması, Trematod, Cestod ve Nematodların Genel Özellikleri

2 2 3

6

520213024

VPZ 505

Sarcomastigophora

2 2 3

6

520213025

VPZ 506

Coccidia

2 2 3

6

520213026

VPZ 507

Proplasmidae

2 2 3

6

520213027

VPZ 508

Rickettsiales

2 2 3

6

520213028

VPZ 509

Microspora, Mixospora ve Ciliophora

2 2 3

6

520213029

VPZ 510

Zoonoz Protozoonlar

2 0 2

4

520213030

VPZ 511

Protozoonların Teşhis Metotları

3 0 3

5

520213031

VPZ 512

Arı ve Balıklarda Bulunan Protozoonlar

3 0 3

5

520213032

VPZ 513

Keneler ve Vektörlükleri

2 2 3

6

520213033

VPZ 514

Arthropodların Toplanması, Muhafazası ve Teşhisi

2 2 3

6

520213034

VPZ 515

Arı ve Balıklarda Bulunan Arthropodlar

2 0 2

4

520213035

VPZ 516

Insecta

2 2 3

6

520213036

VPZ 517

Uyuz ve Diğer Acarlar

2 0 2

4

520213037

VPZ 518

Trematod ve Cestod Hastalıkları

3 0 3

5

520213038

VPZ 519

Nematod Hastalıkları

3 0 3

5

520213039

VPZ 520

Helmintik Zoonozlar

2 2 3

6

520213040

VPZ 521

Et ve Balık Muayenesi Yönünden Helmintler

2 0 2

4

520213041

VPZ 522

Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrolü

3 0 3

5

520213042

VPZ 523

Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi

2 0 2

4

520213043

VPZ 524

Dışkı Muayeneleri

0 4 2

5

520213044

VPZ 525

Parazitlerin Toplanması ve Saklanması

2 0 2

4

520213045

VPZ 526

Literatür Saati

0 2 1

3

 

 

 

 

 

520213001

VPZ 597

Seminer

---

6

520213002

VPZ 599

Yüksek Lisans Tezi

---

24

520213003

VPZ 600

Uzmanlık Alanı Dersi

---

6

Seminer, Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alanı Dersi zorunlu, diğer dersler seçmelidir.

 

 

PARAZİTOLOJİ  ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VPZ 601

Parazitolojiye Giriş (Zorunlu)

2 2 3

8

VPZ 602

Parazitik Protozoonlar

(Yapıları, Fonksiyonları ve Sınıflandırılmaları) (Zorunlu)

2 0 2

6

VPZ 603

Protozoon Enfeksiyonlarının Laboratuvar Teşhis Metodları (Zorunlu)

2 2 3

8

VPZ 604

Veteriner ve Tıbbi Önemi olan artropodların Genel Özellikleri (Zorunlu)

2 2 3

8

VPZ 605

Helmintlerin Sınıflandırılması, Trematod, Cestod ve Nematodların Genel Özellikleri (Zorunlu)

2 0 2

6

VPZ 606

Genel Helmintolojik Yöntemler (Zorunlu)

0 4 2

6

VPZ 607

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VPZ 620

Mastigophora (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 621

Coccidia (Klosiellidae, Eimeriidae, Cryptosporididae) (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 622

Coccidia (Sarcocystidae) (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 623

Piroplasmida (Babesidae,Theileriidae) (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 624

Cyclorrapha (Diptera, External ve İnternal Myiasis Etkenleri) (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 625

İxodidae, Argasidae (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 626

Sarcodina (Vahlkamphidae, Hartmanellidae, Endamoebidae) (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 627

Haemosporina (Plasmodidae) (Seçmeli)

1 2 2

6

VPZ 628

Rickettsiales (Seçmeli)

1 2 2

6

VPZ 629

Myxozoa,Microspora ve Sembiyotik Ciliata'lar (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 630

Acari, Astigmata, Prostigmata (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 631

Phthyraptera (Bitler) (Seçmeli)

1 2 2

6

VPZ 632

Nematocera, Brachycera (Diptera, Sokucu Sinekler) (Seçmeli)

1 2 2

6

VPZ 633

Sphinaptera (Pireler) (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 634

Arılarda Bulunan Parazit Arthropod ve Protozoonlar (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 635

Zoonoz Arthropod ve Protozoonlar (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 636

Balıklarda Bulunan Parazit Artropod ve Protozoonlar (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 637

Kiler, Mutfak ve Evlerde Bulunan Zararlı Artropodlar ve Önemleri (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 638

Artropod ve Protozoon Enfeksiyonlarında Epidemiyolojinin Önemi (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 639

İnsectisid ve Acarisidler ve Uygulama Yöntemleri. (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 640

İnsect ve Acar'ların Toplanma ve Muhafaza Metotları (Seçmeli)

2 2 3

8

 

VPZ 641

Evcil Hayvanların Trematodları (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 642

Evcil Hayvanların Cestodları (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 643

Evcil Hayvanların Nematodları (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 644

Zoonoz Helmintler (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 645

Nematomorpha, Acanthocephala ve Hirudinea'lar (Seçmeli)

1 0 1

4

VPZ 646

Echinococcose (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 647

Helmint Hastalıklarının Epidemiyolojisi (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 648

Balıkların Helmintleri (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 649

Et ve Balık Muayenesi Yönünden Helmintler (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 650

Helmintlerin Sağaltımı ve Kontrolu (Seçmeli)

2 0 2

6

VPZ 651

Helmintlerin İdentifikasyonu (Seçmeli)

2 2 3

8

VPZ 652

Parazitlerin Toplanma ve Saklanması (Seçmeli)

2 2 3

8

 

 

 

 

VPZ 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VPZ 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VPZ 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi