1- Prof. Dr. Yusuf BOLAT(Department of Head) ybolat@firat.edu.tr , ybolat@hotmail.com

2- Prof. Dr. Hakan BULUT hbulut1@firat.edu.tr

3- Doç. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ

 

VİROLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 601

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

VİR 601

Hücre Kültürü ve Vasatlar (Zorunlu)

2 2 3

6

VİR 602

Virusların Genel Karakterleri, Sınıflandırılması ve Virus-Konakçı İlişkileri (Zorunlu)

3 0 3

4

VİR 603

Virusların İnvivo ve İnvitro Sistemlere İnokulasyon ve Üretilmesi (Zorunlu)

2 2 3

4

VİR 604

Virusların İdentifikasyonunda Serolojik Yöntemler I

(Nöt., AGPT., PRT, İmmun Perok, FA Tek) (Zorunlu)

2 2 3

6

VİR 605

Virusların İdentifikasyonunda Serolojik Yöntemler II

(Hemadsorpsiyon, Hemaglutinasyon İnhibisyon, ELİSA) (Zorunlu)

2 2 3

6

VİR 606

Literatür Saati (Zorunlu)

0 2 1

6

 

 

 

 

SBE 602

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 603

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

VİR 620

Viral Hastalıkların Patogenezisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VİR 621

Viral Enfeksiyonların Epidemiyolojisi (Seçmeli)

3 0 3

6

VİR 622

Viral Aşılar (Seçmeli)

2 0 2

4

VİR 623

Virus Genetiği (Seçmeli)

3 0 3

6

VİR 624

Viral Zoonozlar (Seçmeli)

1 0 1

6

VİR 625

Viral Onkogenezis (Seçmeli)

3 0 3

6

VİR 626

Viruslarda Çoğalma (Seçmeli)

3 0 3

6

VİR 627

Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

4

VİR 628

Kedi ve Köpeklerin Viral Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

4

VİR 629

Koyun ve Keçilerin Viral Hastalıkları (Seçmeli)

2 0 2

6

VİR 630

Sığırların Viral Hastalıkları I (Solunum- Sindirim Sistemi Hastalıkları) (Seçmeli)

2 0 2

6

VİR 631

Sığırların Viral Hastalıkları II (Sinir ve Genital Sistem Hastalıkları) (Seçmeli)

2 0 2

6

VİR 632

Virolojik Çalışmalarda Kullanılan İnvivo-İnvitro Sistemler (Seçmeli)

1 4 3

4

VİR 633

Virolojik Araştırma Materyalinin Alınması ve Hazırlanması (Seçmeli)

1 2 2

6

VİR 634

Viruslarda Enfeksiyözite Gücünün Saptanması (Seçmeli)

1 2 2

4

VİR 635

Monoklonal Antikorlar ve Virolojide Kullanımı (Seçmeli)

1 2 2

6

VİR 636

PCR Tekniğinin Virolojide Kullanımı (Seçmeli)

2 4 4

8

VİR 637

Moleküler Tekniklerin Virolojide Kullanımı (Seçmeli)

2 4 4

8

 

 

 

 

VİR 697

Seminer (Zorunlu)

---

6

VİR 699

Doktora Tezi (Zorunlu)

---

24

VİR 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

---

6

 

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati                         U: Uygulama Ders Saati                      K: Dersin Kredisi