HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

520002001

HEM 501

Hemşirelik Kavramları (Z)

3 0 3

6

520002002

HEM 502

Literatür Saati (Z)

0 2 1

6

 

 

 

 

 

520002020

HEM 520

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-I

2 4 4

8

520002021

HEM 521

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II

2 4 4

8

520002022

HEM 522

Cerrahi Hemşireliğinde Acil Bakım

2 4 4

8

520002023

HEM 523

Ameliyathane Hemşireliği

2 4 4

8

520002024

HEM 524

Çocuk Sağlığı Hemşireliği I

2 4 4

8

520002025

HEM 525

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği I

2 4 4

8

520002026

HEM 526

Çocuk Beslenmesi

2 0 2

4

520002027

HEM 527

Büyüme ve Gelişme

2 0 2

4

520002028

HEM 528

Çocuk Sağlığı Hemşireliği II

2 4 4

8

520002029

HEM 529

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği II

3 0 3

6

520002030

HEM 530

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Süreci

2 4 4

8

520002031

HEM 531

Hemşirelikte Yönetim I

3 8 7

8

520002032

HEM 532

Hemşirelikte Yönetim II

3 4 5

8

520002033

HEM 533

Hemşirelikte Kalite Yönetimi

3 0 3

6

520002034

HEM 534

Hemşirelik ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Sağlık Politikaları

2 0 2

4

520002035

HEM 535

Hemşirelikte Ekip Çalışması ve Liderlik

2 0 2

4

520002036

HEM 536

İnsan kaynakları Yönetimi

3 0 3

6

520002037

HEM 537

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

2 4 4

8

520002038

HEM 538

Perinatoloji I

2 8 6

8

520002039

HEM 539

Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği I

2 4 4

8

520002040

HEM 540

Evde Bakım

2 6 5

8

520002041

HEM 541

Sağlığı Geliştirme

2 6 5

8

520002042

HEM 542

Hemşireliğe Özel Araştırma Yöntemleri I

3 2 4

8

520002043

HEM 543

Hemşireliğe Özel Araştırma Yöntemleri II

2 0 2

4

520002044

HEM 544

Okul Sağlığı Hemşireliği

2 4 4

8

520002045

HEM 545

Sağlık Sosyoloji

2 0 2

4

520002046

HEM 546

Gerontoloji Hemşireliği I

2 4 4

8

520002047

HEM 547

Halk Sağlığı Hemşireliği I

2 4 4

8

520002048

HEM 548

Halk Sağlığı Hemşireliği II

2 4 4

8

520002049

HEM 549

Aile Planlaması ve Danışmanlık Hizmetleri

2 4 4

8

520002050

HEM 550

Hemşirelik Esasları I

2 8 6

8

520002051

HEM 551

Hemşirelik Esasları II

2 8 6

8

520002052

HEM 552

Hastane Enfeksiyonları

2 0 2

4

520002053

HEM 553

İç Hastalıkları Hemşireliği I

2 8 6

8

520002054

HEM 554

İç Hastalıkları Hemşireliği II

2 8 6

8

520002055

HEM 555

Beslenme ve Diyet

2 0 2

4

520002056

HEM 556

Tıbbi Hastalıklarda Acil Bakım Hemşireliği

2 4 4

8

520002057

HEM 557

Psikiyatri Hemşireliği I

2 8 6

8

520002058

HEM 558

Psikiyatri Hemşireliği II

2 8 6

8

520002059

HEM 559

Klinik Fizyoloji I 

3 0 3

6

520002060

HEM 560

Klinik Fizyoloji II 

3 0 3

6

520002061

HEM 561

Fizyopatoloji I

3 0 3

6

520002062

HEM 562

Fizyopatoloji II 

3 0 3

6

520002063

HEM 563

Farmakoloji I

3 0 3

6

520002064

HEM 564

Farmakoloji II

4 0 4

8

520002065

HEM 565

Anatomi

3 2 4

8

520002066

HEM 566

Genital Sistem Anatomisi

3 2 4

8

520002067

HEM 567

Eğitim ve Öğretimde Sunum Becerileri 

2 0 2

4

520002068

HEM 568

İletişim Becerileri

2 0 2

4

520002069

HEM 569

Hemşirelik Süreci

2 0 2

4

520002070

HEM 570

Sağlık Eğitimi

2 0 2

4

 

 

 

 

 

520002003

HEM 597

Seminer  (Z)

-

6

520002004

HEM 599

Yüksek Lisans Tezi (Z)

-

24

520002005

HEM 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Z)

-

6

 

 

 

 

 

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

DOKTORA

 

Katalog No

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

ECTS

Kredisi

620002001

HEM 601

Hemşirelik Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme(Z)

2 4 4

8

620002002

HEM 602

Literatür Saati (Z)

0 2 1

6

 

 

 

 

 

620002020

HEM 620

Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi I

2 4 4

8

620002021

HEM 621

Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımı ve Eğitimi II

2 4 4

8

620002022

HEM 622

Cerrahide Yeni Gelişmeler                 

2 0 2

4

620002023

HEM 623

Kanser Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı         

2 4 4

8

620002024

HEM 624

Ağrı Gerçeği ve Hemşirelik Yaklaşımları

2 0 2

4

620002025

HEM 625

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

2 4 4

8

620002026

HEM 626

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II

2 4 4

8

620002027

HEM 627

Pediatrik Tıbbi Acillerde Bakım

2 4 4

8

620002028

HEM 628

İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-III

2 4 4

8

620002029

HEM 629

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Sık Kullanılan Kuram ve Modeller

3 0 3

6

620002030

HEM 630

Adolesan Sağlığı

2 0 2

4

620002031

HEM 631

Pediatrik Onkoloji Hemşireliği          

2 0 2

4

620002032

HEM 632

Üreme Sağlığı                                     

3 4 5

8

620002033

HEM 633

Perinotoloji-II                      

3 4 5

8

620002034

HEM 634

Üreme Sistemi Hastalıkları

3 4 5

8

620002035

HEM 635

Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği-II

3 4 5

8

620002036

HEM 636

Ana Sağlığı ve Aile Planlaması

3 4 5

8

620002037

HEM 637

İnfertilite ve Danışmanlık                                                 

2 0 2

4

620002038

HEM 638

Cinsel Sağlık                                       

2 0 2

4

620002039

HEM 639

Kadının Statüsü                                 

2 0 2

4

620002040

HEM 640

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-I

2 4 4

8

620002041

HEM 641

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kanıt   

2 2 3

6

620002042

HEM 642

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Model ve Teorilerin Uygulanması

2 4 4

8

620002043

HEM 643

İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-II

2 0 2

4

620002044

HEM 644

Aile Sağlığı Hemşireliği

3 0 3

6

620002045

HEM 645

Hemşirelikte Araştırma

2 2 3

6

620002046

HEM 646

Sağlık Politikaları                                

2 0 2

4

620002047

HEM 647

Sosyal ve Davranışsal Sağlık                          

3 0 3

6

620002048

HEM 648

Sağlığı Geliştirmek İçin Sistem Geliştirme

2 4 4

8

620002049

HEM 649

Geriatri Hemşireliği II

2 4 4

8

620002050

HEM 650

Sağlık Sosyolojisi II

3 0 3

6

620002051

HEM 651

Hemşirelik Esasları III

2 4 4

8

620002052

HEM 652

Hemşirelik Esasları IV

2 4 4

8

620002053

HEM 653

Hemşirelik Esasları V

2 4 4

8

620002054

HEM 654

Hemşirelik Esasları VI

2 4 4

8

620002055

HEM 655

Hemşirelikte Etik                                                

2 4 4

8

620002056

HEM 656

Kronik Hastalıklarda Sağlık Bakımı ve Hemşirelik

3 4 5

8

620002057

HEM 657

İleri İç Hastalıkları Hemşireliği-I

2 4 4

8

620002058

HEM 658

İleri İç Hastalıkları Hemşireliği-II     

2 4 4

8

620002059

HEM 659

Onkoloji Hemşireliği                                                         

2 4 4

8

620002060

HEM 660

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği       

2 4 4

8

620002061

HEM 661

Rehabilitasyon Hemşireliği                                              

2 4 4

8

620002062

HEM 662

Nefroloji Hemşireliği                                         

2 4 4

8

620002063

HEM 663

İç Hastalıklarında Yoğun Bakım Hemşireliği

2 4 4

8

620002064

HEM 664

Kardiyoloji  Hemşireliği

2 4 4

8

620002065

HEM 665

İleri Psikiyatri Hemşireliği I

2 4 4

8

620002066

HEM 666

İleri Psikiyatri Hemşireliği II

2 4 4

8

620002067

HEM 667

İleri Psikiyatri Hemşireliği III

2 4 4

8

620002068

HEM 668

İleri Psikiyatri Hemşireliği IV

2 4 4

8

620002069

HEM 669

Geropsikiyatri Hemşireliği I

2 0 2

4

620002070

HEM 670

Geropsikiyatri Hemşireliği II

2 0 2

4

620002071

HEM 671

Çocuk/Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

2 0 2

4

620002072

HEM 672

Klinik Fizyoloji I

3 0 3

6

620002073

HEM 673

Klinik Fizyoloji II

3 0 3

6

620002074

HEM 674

Fizyopatoloji I  

3 0 3

6

620002075

HEM 675

Fizyopatoloji II

3 0 3

6

620002076

HEM 676

Farmakoloji I

3 0 3

6

620002077

HEM 677

Farmakoloji II

4 0 4

8

620002078

HEM 678

Anatomi

3 2 4

8

620002079

HEM 679

Genital Sistem Anatomisi

3 2 4

8

620002080

HEM 680

Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği

2 0 2

4

 

 

 

 

 

620002003

HEM 697

Seminer  (Z)

-

6

620002004

HEM 699

Doktora Lisans Tezi (Z)

-

24

620002005

HEM 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Z)

-

6