GENEL BİLGİ

ağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

airemiz sağlık hizmetlerinden üniversitede çalışanlar ile, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmakta ve üniversitemizde çalışanların Daire Hekimliği görevleri de yürütülmektedir.

esmi Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan 3.2.l984 tarih ve l830l sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin" l0. maddesi ile dairemize verilen görevler ve hizmetler sırasıyla:

  • Sağlık Hizmetleri,
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,
  • Sosyal Hizmetler,
  • Kültürel Hizmetler,
  • Spor Hizmetleridir.

  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Süreci Prosüdür Şeması ...

  Taşınır ile İlgili Formlar ...

  Taşınır Mal Yönetmeliği ...

  İlişik Kesme Belgesi ...

Tüm Duyurular 
Kollar Üst Kurulu Gen. Bşk.

Doç.Dr. Zülkif BOZGEYİK
Sağ. Kül. Sp. Dai. Başkanı
Kollar Üst Kurulu G. Bşk. Yrd.
© 2007 Fırat Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Mehmet Demircan ve Ahmet Alakuş) teknikegitim@msn.com