KÜLTÜR HİZMETLERİ

          124 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kararnamenin 32. Maddesinde “Öğrencilerin ve Personelin Kültürel ve Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Faaliyetleri Düzenlemek Görevi” Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan beden ve ruh bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının en iyi düzeyde karşılanması gerekmektedir.Bu amaçla Üniversitemizde her öğretim yılında bir çok kültürel faaliyet düzenlenmekte bu kültürel faaliyetler çerçevesinde konser, tiyatro vb. organizasyonlar yapılarak öğrencilerimizin hem ilgisini çekmek hem de katılımını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda her yıl “Üniversitemiz Bahar Şenlikleri” gerçekleştirilmektedir.

  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Süreci Prosüdür Şeması ...

  Taşınır ile İlgili Formlar ...

  Taşınır Mal Yönetmeliği ...

  İlişik Kesme Belgesi ...

Tüm Duyurular 
Kollar Üst Kurulu Gen. Bşk.

Doç.Dr. Zülkif BOZGEYİK
Sağ. Kül. Sp. Dai. Başkanı
Kollar Üst Kurulu G. Bşk. Yrd.
© 2007 Fırat Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Mehmet Demircan ve Ahmet Alakuş) teknikegitim@msn.com