KÜLTÜR KULÜPLERİ

2001-2002 Öğretim yılında Üniversitemiz bağlı birimlerde kurulmuş olup, faaliyet gösteren “Sağlık, Kültür, Spor, Bilim ve Sosyal” kollarla ilgili veritabanı oluşturmak ve etkinlikler çerçevesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla kollar koordinatörlüğü ihdas edilmiştir.

 

Bu çerçevede yıllık etkinlikler   üniversitemiz öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlayacak organizasyonları yapmanın ve bunun için gereken tanıtımın yapılmasının, faaliyetlerin bütün fakülte ve yüksekokul öğrencilerini kapsayacak şekilde eşit imkanlardan eşit yararlanma prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir. 

 

Kültür Kolları Koordinatörlüğüne bağlı olarak,  aşağıda belirtilen Kulüpler kurulmuştur.

 

Kültür Kolları Koordinatörü

 

Yrd.Doç.Dr Mehmet KARATAŞ

  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Süreci Prosüdür Şeması ...

  Taşınır ile İlgili Formlar ...

  Taşınır Mal Yönetmeliği ...

  İlişik Kesme Belgesi ...

Tüm Duyurular 
Genel Koordinatör
Genel Koordinatör Yrd.

Uzm.Metin ÇAĞLAR
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SORUMLUSU
© 2007 Fırat Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Mehmet Demircan ve Ahmet Alakuş) teknikegitim@msn.com