SAĞLIK HİZMETLERİ

          Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm akademik ve idari personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavileri dairemizde yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız Sağlık Birimi, 2006-2007 Öğretim Yılında (2) pratisyen hekim, (1) diş hekimi, (1) hemşire (1) memur, (1) geçici işçi statüsünde memur ile hizmetlerini sürdürmektedir.

          Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulunca belirlenen “Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına ilişkin Uygulama Esasları” na uyulmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise, ailesi öğrenciye 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğu için, tedavi giderleri; bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanmaktadır.

          Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler ile 25 yaşını geçmiş öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemizce bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 2007 Mali Yılı için Üniversitemiz öğrencilerinden muayene ücreti olarak 0,80 (seksen) Ykr. alınmaktadır.

  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği Süreci Prosüdür Şeması ...

  Taşınır ile İlgili Formlar ...

  Taşınır Mal Yönetmeliği ...

  İlişik Kesme Belgesi ...

Tüm Duyurular 
Kollar Üst Kurulu Gen. Bşk.

Doç.Dr. Zülkif BOZGEYİK
Sağ. Kül. Sp. Dai. Başkanı
Kollar Üst Kurulu G. Bşk. Yrd.
© 2007 Fırat Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (Mehmet Demircan ve Ahmet Alakuş) teknikegitim@msn.com