ANA SAYFA ...                                                                                                                                                                 Cumartesi Temmuz 21/2018

ANA MENÜ

Ana Sayfa

Genel Bilgi

Faydalı Linkler

Duyurular

   Dersler
DUYURULAR


Ders Programı. Devamı

Sınav Programı. Devamı
      FAYDALI LİNKLER

Öğrenci İşleri Otomasyonu

Kütüphane Otomasyonu

 
 I.I. BÖLÜMÜN KISA GEÇMİŞİ VE YERİ

    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1975 yılında Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 1976-77 yılında Edebiyat Fakültesine bağlı olarak Antropoloji bölümü açılmış, 25 Şubat 1980 tarihinde bu fakültenin Antropoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Eski Ön Asya Dilleri, Arkeoloji, Kütüphanecilik, Tarih, Toplum Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Diller Bölümleri olmak üzere dokuz bölümden oluşmasına karar verilmiştir. 1980-81 yılında Tarih Bölümünün açılması üzerine Edebiyat Fakültesi; Antropoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere üç bölüm ile eğitim devam etmiştir. Daha sonra 28.03.1983 tarihinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi haline getirilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü halen Fen Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretimine devam etmektedir.

1.2. BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

    1.2.1. Eğitim ve Öğretim: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırmak. Aynı zamanda öğrencilere Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü, Türk Milliyetçiliği konularında gerekli bilgileri vermek. 1.2.2. Araştırma: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak özgün, yenilikçi çağdaş ve bilimsel bilgiler ışığında yılda yaklaşık otuz (30) makale ve bildiri ile uluslar arası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermeyi hedefliyoruz. 1.2.3. Uygulama: Bölümümüz, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilere Osmanlıca, Arapça, Farsça ve farklı alfabelerin kullanıldığı Türk Lehçeleri ile ile ilgili okuma-yazma ve aktarma alanındaki gayretleri ile toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunur. 1.2.4. Çevre İlişkileri: İnsan ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde edenmiş olduğu bilgi, beceri ve kültür birikimini davranışlarına yansıtarak çizdiği örnek insan tipi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu birleştirici ve yapıcı bir kimliğe sahiptir.

1.3. BÖLÜMÜN AMAÇLARI

    * Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli kültür hizmetlerini ve araştırma ortamını sağlamak. * Öğrencilere araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak. * Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslar arası alanlarda etkin, verimli ve ileri dönük bir şekilde kullanmak. * Bölümümüzü eğitim ve öğretim için gerekli bütün donanımlara ve ortamlara sahip kılmak. * İl, bölge ve ülke çapında gerçekleştirilen faaliyetlerde bölümümüzü etkin hale getirmek. * Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bilimsel çalışmalar yapabilecek elemanlar yetiştirmektir. Son on yıldır öğretim kadrosunda büyük bir gelişme gösteren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans, lisans üstü eğitim çalışmaları ve bölüm elemanlarının yaptığı yayınlarla, Türkolojinin Türkiye'deki sayılı merkezlerinden birisi durumuna gelmiştir.FAYDALI LİNKLER

TÜRK DİL KURUMU

YENİ TÜRK EDEBİYATI

TDK GÜNCEL SÖZLÜĞÜ

MİLLİ KÜTÜPHANE

ÇUKUROVA TÜRKOLOJİ i


İletişim
Bizim ile iletişim kurmanız için gerekli bilgileri bulacaksınız Foto Galeri
Bölümümüzü daha yakından tanımak için fotoğraf galerimize buyurun.

Design by JOSEP355 © 2008 •Tüm Hakları Saklıdır.