Contact Information


Assoc. Prof. Dr. Taner TUNCER
Address: Department of
Computer Engineering

Firat University, 23119, Elazig, TURKEY
Email: ttuncer@firat.edu.tr
 
Tel: +90 (424) 2370000-6314 

 


Education


 

Ph.D: Electrical-Electronics Engineering, Firat University, 2010.

M.Sc: Computer Engineering, Firat University, 2003.

B.Sc: Electrical-Electronics Engineering, Firat University, 1996.

 

Teaching


 

Course Fall 2016

Algorithm and Programming

Discrete Mathematics

Course Spring 2017

Computer Organization

Introduction to Software Engineering

 

Projects


1.      “Bilgisayar Ağlarında Bir Saldırı Tespit ve Engelleme Sisteminin (STES) Gerçekleştirilmesi”, TÜBITAK 2008-2009

2.      “Bilgisayar Ağlarında Esnek Hesaplama Yöntemleri Kullanılarak Bir Karma Saldırı Tespit Sisteminin Oluşturulması”, FUBAP, 2008-2010.

3.      “Çok İşlemcili Bir Sistemin FPGA ortamında Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, FUBAP, 2011.

 

Journals


 

1.       Tuncer T. “Intelligent Centroid Localization Based on Fuzzy Logic and Genetic Algorithm”, International Journal of Computational Intelligence Systems (IJCIS), 10-1, p:1056 – 1065, (SCI-E) 2017.

2.      Tuncer T. “The implementation of chaos-based PUF designs in field programmable gate array”, Nonlinear Dynamics, doi:10.1007/s11071-016-2938-3, (SCI), 2016.

3.      Tuncer T. “Implementation of Duplicate TRNG on FPGA by Using Two Different Randomness Source”, Elektronika Ir Elektrotechnika, 21(4), 35-39., Doi: 10.5755/j01.eee. 21.4.12779, 2015 (SCI-E).

4.      Avaroğlu E., Tuncer T., Özer A. B., Ergen B., Türk M. “A novel chaos-based post-processing for TRNG”, Nonlinear Dynamics, 81(1), 189-199, 2015 (SCI).

5.      Avaroğlu E., Tuncer T., Özer A. B., Türk M. “A New Method for Hybrid Pseudo Random Number Generator”, Informacije Midem- Journal of Microelectronics Electronic Component and Materials, 44(4), 303-313, 2014 (SCI-E).

6.      Tuncer T., Avaroğlu E., Türk M., Özer A. B., “Implementation of Non-periodic Sampling True Random Number Generator on FPGA”, Informacije Midem- Journal of Microelectronics Electronic Component and Materials,44(4), 296-302, 2014 (SCI-E).

7.      Tuncer T., Tatar Y., “Implementation of the FPGA Based Programmable Embedded Intrusion Detection System”, Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 27(1), 59-69, 2012 (SCI-E),

8.      Tuncer T., Karci A., “Determination of Packet Priority by Genetic Algorithm in the Packet Switching Networks”. Lecture Notes Artificial Intelligence(3213), 946-951, 2004 (EI).

9.      Garipcan A. M., Erdem E. Tuncer T., "Donanım Tabanlı Trivium Akış Şifreleme Algoritmasının FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol:29, Issue:2, p: 119-130, 2017.

 

Conference Papers


 

1.       Kılıç T., Tuncer T., “Akıllı Şehir Uygulaması: Android Tabanlı Akıllı Otopark Sistemi”, International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, Malatya, Turkey, 2017.

2.      İş H., Müngen A. A., Tuncer T., Kaya M., “ Ağ İzleri Üzerinde Sıklık Desenli Topluluk Keşfi”, International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, Malatya, Turkey, 2017.

3.      Tuncer T, Avaroğlu E., “Random Number Generation with LFSR Based Stream Cipher Algorithms”40th jubilee international convention on information and communication technology, electronics and microelectronic, Opatija, Croatia, 2017.

4.      Erkek E., Tuncer T., "The Implementation of ASG and SG Random Number Generators", IEEE International Conference on System Science and Engineering, p:363-367, Budapest, Hungary, 2013.

5.      Tuncer S., Tuncer T., "Indoor Localization with Bluetooth Technology Using Artificial Neural Networks" ,IEEE 19th International Conference on Intelligent Engineering Systems, p:213-217 Bratislava, Slovakia, 2015.

6.      Tuncer T., Tatar Y., "Detection DoS Attack on FPGA Using Fuzzy Association Rules", 10th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom), p:1271-1276, Changsa, China, 2011.

7.      Tuncer T., Tatar Y., "FPGA Based Programmable Embedded Intrusion Detection System", 3rd International Conference on Security of Information and Networks, p:245-248, Taganrog Russia, 2010.

8.      Tuncer T., Tatar Y., "Detection SYN Flooding Attacks Using Fuzzy Logic", International Conference on Information Security and Assurance, p:321-325, Busan,South Korea, 2008.

9.      Tuncer T., Tatar Y., "TCP SYN Seli Saldırılarının Bulanık Mantık Kullanarak Tespiti", Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, pp:254-257, Ankara, Türkiye 2007.

10.  Soya İ., Tuncer T., Tatar Y.," Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi", 6th International Advanced Technologies Symposium, p: 202-207, Elazig,2011.

11.  Tuncer T., Tatar Y., “A New Approach Based On Fuzzy Logic Technique For Determination Of Packet Priority”, The Second International Conference On Neural, Parallel & Scientific Computations, p:157-161, Atlanta,USA, 2002.

12.  Yıldırım G., Tuncer T., Tatar Y., "Hamming Kodlamasının FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi", 6 th International Advanced Technologies Symposium, p:208-213, Elazig, 2011.

13.  Tuncer T., Tatar Y., "Programmable Embedded System Design:A Study on sniffer " 3 th International Conference Application of Information and Communication Technologies, p:1-5, Baku,Azerbaijan, 2009.

 

Others


1.      Tuncer S., Tuncer T., "Determination of Location Using RSSI and LQI based on Fuzzy Logic", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, p:1094-1097, Malatya, 2015

2.      Tuncer T., Çelik V., "Hybrid PRNG Based On Logistic Map", 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansı, p: 1-4, Kıbrıs, 2013.

3.      Tuncer T., Tatar Y., “Öz Benzeşimli Trafik Analiz Yöntemleri ve Sanal Yerel Alan Ağına Uygulaması”, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacıları Kongresi, İstanbul, 2003

4.      Tuncer T., Tatar Y., "Yapay Bağışıklık Sistemi ile E-Posta Hizmeti için Saldırı Tespiti", İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana, 2005

5.      Tuncer T., Tatar Y., "Karar Ağacı Kullanarak Saldırı Tespit Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi", IV. İletişim Teknolojileri Konferansı, S:77-82, Adana, 2009.

6.      Arslan S., Tuncer T., Karcı A., “Çoklu-Dizi Hizalama Pproblemi İçin Genetik Algoritma”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa,2004

7.      Tuncer T., Tatar Y., “Öz-Benzeşimli Trafik İle Geniş Alan Ağı Performans Ölçümü”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi, Sayfa:480-483, İstanbul,2003.