25-27 Haziran 2008
FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
23119 ELAZIĞGeri

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresinin Onur Konukları ve Çağrılı Konuşmacılar 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR
(LECTURES)
ADRESİ (ÜLKE/ÜNİVERSİTE)
Prof. Dr. Trajče STAFİLOV Institute of Chemistry and Institute of Physics, Faculty of Science, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
Prof. Dr. L. GORTON Lund Üniversitesi, İsveç
Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ (Onur Konuğu) Emekli, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Gürel NİŞLİ (Onur Konuğu) Emekli, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Güler SOMER (Onur Konuğu) Emekli, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN ODTÜ
Prof. Dr. Reşat APAK İstanbul Üniversitesi
 

KONGRE PROGRAMI

25 Haziran 2008


08:30-09:30         Kongre Kayıtları (Fırat Üniversitesi Kampüsü)
09:30-10:30         Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları
                            Prof. Dr.Şeref GÜÇER (Uludağ Ü. Öğrt. Üyesi ve Düzenleme Kurulu Üyesi)
                            Prof. Dr. Mustafa BOYBAY (Fırat Ü. Fen-Ed. Fak. Kimya Bölüm Başkanı)
                            Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Ü. Fen-Ed. Fak. Dekanı)
                            Prof. Dr.  M. Hamdi MUZ (Fırat Ü. Rektörü ve Kongre Onur Kurulu Üyesi)
10:30-11:00         ARA

I. OTURUM


OTURUM BAŞKANI:    
Prof. Dr. Şeref GÜÇER - Prof. Dr. Şerife TOKALIOĞLU
 

11:00-11:30         O. Yavuz ATAMAN - Ön-zenginleştirme yöntemlerinin değerlendirilmesi için yeni ölçütler ve atom tuzakları ile diğer tekniklere
                            uygulamalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA
11:30-11:50         Göksel AKÇİN - Farklı pH’ larda ikili ağır metal karışımlarının ayrılması ve geri kazanılması, Yıldız Teknik Üniversitesi,
                             İSTANBUL

11:50-12:10         Mustafa ÇULHA - Yüzey plazmonlarının analitik ve bioanalitik kimyada uygulamaları, Yeditepe Üniversitesi, İSTANBUL
12:10-12:25         Muhsin EZER - Lazerle floresans elde etme tekniği ve sürekli hidrür oluşturma metodunun birlikte kullanılması ile eser
                            düzeydeki kurşunun tayini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ
12:25-12:40         Murat YOLCU - Pb2+-seçici mikrosensör ve uygulamaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN
12:40-12:55         Selin BORA - Titanyum kaplanmış yarıklı kuvars tüp atom tuzağı-alevli AAS ile ng/ml düzeyinde kurşun tayini, Orta Doğu
                            Teknik Üniversitesi,  ANKARA
 
12:55-14:00         ÖĞLE YEMEĞİ (ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI)


II. OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. A. Osman SOLAK - Prof. Dr. Güleren ALSANCAK
 

14:00-14:20         Turgut GÜNDÜZ
14:20-14:40         Yusuf DİLGİN - Modifiye elektrotlarla NADH’ nin fotoelektrokatalitik yükseltgenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart
                         
  Üniversitesi, ÇANAKKALE

14:40-14:55         Fatih ÇOLDUR - Potansiyometrik sensör dizilerinin çoklu doğrusal regresyon metodu kullanılarak kalibrasyonu, Ondokuz
                            Mayıs
Üniversitesi, SAMSUN

14:55-15:10         Hatice KINIK - Kömür-su karışımlarının elektrolizi ile hidrojen gazı eldesi, Çukurova Üniversitesi, ADANA
15:10-15:30         ARA

  
III. OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK - Prof. Dr. Erdoğan HASDEMİR
 

15:30-15:50         Erol ERÇAĞ - Bir insektisid olan gusathion’ un bakır(II)-neokuproin reaktifiyle spektrofotometrik tayini,  İstanbul
                           Üniversitesi, İSTANBUL

15:50-16:05        Esra SARIBURUN - Bursa’ da yetiştirilen bazı ahududu (rubus idaeaus l.) ve böğürtlen (rubus fruticosus l.) çeşitlerindeki
                           fenolik bileşiklerin donmuş muhafaza süresine bağlı olarak değişimlerinin LC-MS ile belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi,BURSA
16:05-16:20        Murat TÜRK - Anethum Graveolens L.’ nin çeşitli ekstraksiyon yöntemleri ile kimyasal kompozisyonunun incelenmesi,
                           Çukurova Üniversitesi, ADANA
16:20-16:35        Ömer IŞILDAK - Biomass dumanındaki aerosollerde inorganik iyonların iyon kromatografik analizi, Gaziosmanpaşa
                           Üniversitesi
, TOKAT

16:35-18:00        ARA+ POSTER SUNUMLARI (P1-P84)

18:00-20:00        Şehir ve Harput Turu

20:30                  KONGRE AÇILIŞ KOKTEYLİ (FIrat Ünİversİtesİ RektÖrÜ)
 

26 Haziran 2008


IV. OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN - Prof. Dr. Ali ÇELİK
 

08:45-09:15        Trajče STAFILOV - Determination of trace elements in minerals by atomic absorption spectrometry and instrumental neutron
                           activation analysis, Cyril and Methodius University, MACEDONIA
09:15-09:35        Yücel KADIOĞLU - İlaç analizlerinde HPLC ve analitik yöntem geçerlilik testlerinin uygulanması, Atatürk Üniversitesi,
                           ERZURUM

09:35-09:50        Mehmet AKYÜZ - Düşük derişimlerde nitrit ve nitrat iyonlarının kromatografik analizleri, Zonguldak
                           Karaelmas
Üniversitesi, ZONGULDAK

09:50-10:05        Yavuz YARDIM - Nergis (Narcissus tazetta) bitkisindeki DNA içeriğinin guanin sinyali üzerinden kare-dalga sıyırma
                           voltametrisi ile tayini, Yüzüncü Yıl Üniviversitesi, VAN
10:05-10:20        Bilal YILMAZ - Estrojenik hormon olan estradiolün farmasötik preparatlarda GC-FID yöntemi ile miktar tayini, Atatürk
                           Üniversitesi, ERZURUM

10:20-10:40        ARA

 

V. OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. Mustafa SOYLAK - Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU
 

10:40-11:10         Mehmet DOĞAN - Bilim tarihine bakış, Hacettepe Üniversitesi, ANKARA
11:10-11:25         Bahtiyar SARIBOĞA - Fenilketonüri hastalığı teşhisi için fenilalanin biyosensör geliştirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
                            SAMSUN

11:25-11:40         Nur AKSUNER - Yeni sentezlenmiş schiff bazı ligandı kullanılarak bakır(II) iyonuna duyarlı optik sensör geliştirilmesi, Ege
                            Üniversitesi
, İZMİR
11:40-11:55         Ali Cengiz ÇALIŞKAN - Diferansiyel puls polarografisi yöntemi ile ürik asit tayini için yöntem geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi,
                            ANKARA

11:55-12:10         Didem DELETİOĞLU - Polimerik schiff bazı ile modifiye edilmiş camsı karbon elektrot yüzeyinin elektrokimyasal ve
                            spektroskopik karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi, ANKARA

12:10-14:00         ÖĞLE YEMEĞİ (MİS HOLDİNG - Otantik Osmanlı Lokantası)


VI. OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. Candan HAMAMCI - Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
 

14:00-14:30         Reşat APAK - Antioksidan tayin yöntemleri ve cuprac yöntemine güncel katkılar, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL
14:30-14:50         Özlem GÖÇMEN - Bor maden alanlarındaki içme sularında AE-HO-AAS kullanarak arsenik tayini, Orta Doğu Teknik
                            Üniversitesi,
ANKARA
14:50-15:05         Fırat AYDIN - Fosfat cevherinde fosfor türlendirmesi, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR
15:05-16:30         ARA+ POSTER SUNUMU(P85-P169)

17:00-20:00         Keban gezisi
20.00                   Akşam Yemeği (ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI - Keban Alabalık Tesisleri)

 
 

27 Haziran 2008


VII.  OTURUM

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. Göksel AKÇİN - Prof. Dr. Recep ZİYADANOĞULLARI
 

08:45-09:15          Şeref GÜÇER - Atık yağ analizlerinde istenen bazı kimyasal parametrelerin ölçümünde analitik tekniklerin değerlendirilmesi,
                             Uludağ Üniversitesi, BURSA
09:15-09:35          Güler SOMER - Eser düzeydeki borhidrürün diferansiyel puls polarografisi  ile tayini, Gazi Üniversitesi, ANKARA
09:35-09:55          İbrahim IŞILDAK - Kimyasal ve biyosensör teknolojisindeki yeni gelişmeler ve ileri uygulamaları, Ondokuz Mayıs
                             Üniversitesi, SAMSUN

09:55-10:10          Ayşegül GÖLCÜ - Sefaklor' un Pt(II), Pd(II), Ru(III) ve Fe(III) ile verdiği komplekslerin sentezi, karakterizasyonu ve analitik
                             yönlerinin incelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ
10:10-10:25          Önder AYBASTIER - Lipozyme TL 100L enziminin stiren-divilbenzen polimeri üzerine immobilizasyon parametrelerinin
                             kemometrik optimizasyonu, Uludağ Üniversitesi, BURSA
10:25-10:40          Zafer ÜSTÜNDAĞ - Modifiye edilmiş yüzeylerin elektroanalitik ve spektroskopik tekniklerle karakterizasyonu, Ankara
                             Üniversitesi, ANKARA

10:40-11:00          ARA

                       

VIII.  OTURUM

 

OTURUM BAŞKANI:     Prof. Dr. Zühre ŞENTÜRK - Prof. Dr. Cevdet DEMİR
 

11:00-11:20          Gürel NİŞLİ
11:20-11:40          Recep ZİYADANOĞULLARI - Cevherden çıkılarak Se, Te, Sb ve As ayrılması ve selenyum ile tellür’ ün saflaştırılması,
                             Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR
11:40-12:00          Filiz ŞENKAL - Poliakrilik asit aşılanmış çapraz bağlı polistiren esaslı reçinenin sentezi ve bazik boyaların sulu ortamdan
                             giderilmesinde kullanılmasıİstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL
12:00-12:15          Ezel BOYACI - As, Se ve V sorpsiyonunda makro gözenekli düzenli silika yapılarının kullanılması, İzmir Yüksek Teknoloji
                             Enstitüsü
, İZMİR
12:15-12:30          Tülin DENİZ ÇİFTÇİ - Adsorptif arsenik giderme yöntemi üzerine çalışmalar, Ege Üniversitesi, İZMİR
12:30-12:45          Sibel AKSU - Bıldırcın Yumurtalarında C18-HPLC-ICPMS Sistemi ile Organik Selenyum Türlerinin Tayini, Orta Doğu
                             Teknik Üniversitesi
, ANKARA
12:45-13:00          Mustafa Zafer ÖZEL - Süperkritik alkol kullanarak yağlardan biyodizel elde edilmesi, Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ

13:00-14:00          KONGRE KAPANIŞ YEMEĞİ (ELAZIĞ VALİLİĞİ)
 

IX. OTURUM

14:00- 15: 30        PANEL
                             PANEL BAŞKANI:      Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
                             PANELİN  KONUSU: Üniversiteler Arası ve Uluslararası Entegrasyon, Neler Yapılmalı veya Neler Yapılabilir?
                             PANELİSTLER:          Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
                                                                   Prof. Dr. Şeref GÜÇER
                                                                   Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
                                                                   Prof. Dr. Reşat APAK
                                                                   Prof. Dr. Emür HENDEN
                                                                   Prof. Dr. A. Rehber TÜRKER
 15:30-16:00         Ödüller, kongrenin değerlendirilmesi ve kapanış
 16:30-19:00         GEZİ (Hazar Gölü-Batık şehir)

POSTER BİLDİRİ PROGRAMI
(Yer: Kongre Salonu Bitişiği)
(P1-P84)
25 Haziran 2008, Çarşamba, Saat 16:30-18:00

(P85-P169)
26 Haziran 2008, Perşembe, Saat 15:05-16:30

Fırat Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 23119 Elazığ

Tel: 0 424 2370000 / 3684

analitikk@gmail.com